کرایه ظروف و لوازم > گالری تصاویر > گرمایشی

گرمایش(بخاری-جت فن و...)

گرمایش(بخاری-جت فن و...)

در فواصل سرد سال و محیط های سر باز بخاطر سردی هوا اصولا از وسایل گرمایشی 

مانند:بخاری گازی,بخاری برقی,جت فن استفاده میشود 

تا محیطی با دمای خوب برای مهمانان مهیا شود

گرمایش(بخاری-جت, و...), تشریفات تفرشی, بخاری گازی