منوی غذا و ظروف

منوی غذا و ظروف
در این بخش چند نمونه منو در نظر گرفته شده که فقط در آنها خدماتی که توضیح داده شده ارائه میگردد و برای داشتن خدمات دیگر با همکاران ما تماس حاصل فرموده تا با اضافه نمودن خدمات درخواستی شما قیمت نهایی استخراج گردد.این منوها شامل غذا،سالادها،دسرها،نوشیدنی,میز و صندلی و ظروف،هزینه مربوط به حمل و سرو غذا،هزینه مربوط به حمل و نقل ظروف و مهمانداران محاسبه شده است.

جستجوی دقیق تر

منوی, غذا, ظروف, تشریفات, مجالس, مهماندار, دسر, نوشیدنی, سالاد,