لیست منو ها

لیست منو ها

منوی پیشنهادی برای 30نفر تا 40نفر
غذا (باقلا پلو با گوشت 20پرس-زرشک پلو با مرغ 10پرس) 

سالاد (فصل و الویه)
دسر (کیک بستنی و پلمبیر)

نوشیدنی(نوشابه و دوغ)
ظروف کامل با صندلی شیوار و میزشام و لوازم
مهماندار 2نفر
آشپز جهت سرو و حمل غذا
شستشوی ظروف خارج از محل
میوه و شیرینی و شربت 


منوی پیشنهادی برای 40نفر تا 50نفر

غذا(باقلا پلو با گوشت 40پرس-زرشک پلو با مرغ15پرس-جوجه کباب 50%)

سالاد(فصل و الویه)

نوشیدنی(کولا - دوغ- دلستر)

ظروف و لوازم 
مهماندار 2نفر

آشپز جهت سرو و حمل 
شستشوی ظروف خارج از محل

میوه و شیرینی و شربت


منوی پیشنهادی برای 60نفر تا 70نفر

غذا(باقلا پلو با گوشت 30پرس- زرشک پلو با مرغ 25پرس-چلو خورش انتخابی 10پرس-ته جین-جوجه کباب 50%)

سالاد(فصل و کلم و قفقازی)

دسر(پلمبیر-کیک بستنی-ژله)

طروف و صندلی با صندلی ثابت کاور دار

مهماندار 3نفر

شستشوی ظروف خارج از محل

میوه شیرینی شربت

جستجوی دقیق تر

لیست, منو, بدون, خدمات, دیگر, تهیه, غذا