منو
Your Cart

شرایط و قوانین

قابل توجه مشتریانی که خودشان زحمت ایاب ذهاب اجناس را میکشند لطفا قبل از امدن جهت تحویل گرفتن اجناس و تحویل دادن با تلفن های حمل و ترابری هماهنگ کنید
02188377316

-------

اطلاعات جهت کنسل کردن فاکتور:
در صورت کنسل کردن تا 7روز قبل از مراسم 10% از مبلغ کل فاکتور،
از6روز تا 3روز 20% از مبلغ کل فاکتور،
از3روز تا48ساعت 50%از مبلغ کل فاکتور،
در صورت کنسل در روز مراسم کل فاکتور دریافت میشود.

---------
شرایط و وظایف مهماندار :
1)مهماندارانی که برای پذیرایی از طرف خدمات مجالس به مشتریان معرفی میگردند موظف انجام وظایف زیر میباشند:
الف: چیدن میز و صندلی و تمیز کردن ظروفی که از انبار ظروف کرایه امده است
ب: نصب پارچه های میز و صندلی ها (در صورت داشتن پارچه) 
ج: شستن و چیدن میوه ها-چیدن شیرینی -تهیه شربت یا چای
د: پذیرایی از مهمانان 
و: جمع کردن ظروف و لوازم بعد از اتمام مجلس 

2)مواردی که جز وظایف مهمانداران نمیباشد:
الف:نظافت محل مراسم قبل یا بعد از مراسم
ب: حمل ظروف و جابه جایی به طبقات مختلف 
ج: شستشوی ظروف غذا بعد از کار(در صورت پرداخت هزینه مازاد شستشو و قبول از طرف مهماندار مانعی ندارد)
د: حفظ و نگهداری از اشیا و لوازم قیمیتی صاحب مراسم یا مهمانان 

3)خدمات مجالس تفرشی فقط معرف مهمانداران است و هیچ گونه مسئولیتی در قبال مهمانداران را نمی پذیرد تمام عملکرد انها به عهده ی خود مهماانداران میباشد.(بعنوان مثال مفقود شدن هر نوع شی قیمتی یا البسه و .....به هیچ عنوان به عهده ی خدمات مجالس تفرشی یا مهمانداران نمیباشد درصورت بروز هرگونه مشکل قبل از خروج مهمانداران از محل، میتوانید لوازم ایشان را مورد بررسی قرار دهید فشار روحی این بررسی به مراتب از ضربه ی روحی تهمت و افترا بعد از خروج کمتر خواهد بود )

4) در مورد حقوق مهماندارن نیز خدمات مجالس تفرشی ذینفع نمیباشد و حقوق پرسنل مهماندار در شب مراسم بعد از اتمام کار و رضایت مشتری از عملکرد ایشان توسط مشتری محترم پرداخت خواهد شد  و یا قبل از مراسم به شماره حساب انها واریز میگردد(ساعت کاری مهماندار8ساعت است و هر ساعت اضافه محاسبه میگردد)

5)تامین وعده های غذایی مهمانداران در زمان حضور در محل مراسم به عهده ی مشتری محترم میباشد.

6)در صورتی که مهماندار یا مهمانداران آسیبی به لوازم ظروف کرایه وارد کردند مسئولیت آن متوجه ی مشتری محترم میباشد بدیهی است مشتری میتواند هزینه آن را از شخص خسارت زده دریافت نماید.