کرایه ظروف و لوازم > گالری تصاویر > سرمایش

سرمایش(کولر-بخاری و....)

سرمایش(کولر-بخاری و....)

در فواصل گرم سال و محیط های سر بسته هوا بسیار گرم است و این امر هم مهمانان هم عروس و داما د را اذیت میکند 

به همین دلیل میتوان از وسایل خنک کننده اعم از پنکه ایستاده ,پنکه های رطوبت ساز یا همان فنگدا  و کولرهای آبی و 

گازی استفاده کرد

تا محیطی با دمای خوب برای مهمانان مهیا شود

سرمایش(کولر-بخاری, و....), کولر های آبی