دریایی

غذای-دریایی

غذای-دریایی


 غذاهای فرنگی که امروزه طرفدارهای بسیاری پیدا کرده انواع مختلفی دارد به عنوان مثال سوشی-ماهی-میگو-صدف و .....

سوشی امروزه به نام ناره زوشی شناخته می شود. سوشی در جنوب چین زودتر از کشور ژاپن گسترش پیداکرد.

نخست ماهی  نمک زده  میشود و در برنج تخمیر شده پیچیده میشود .ماهی به این صورت ماه ها در برنج تخمیر شده ذخیره میشود در این نوع سوشی برنج هنگام خوردن دور ریخته میشد و تنها ماهی آن به مصرف خوراکی می رسید.

ژاپنی ها ترجیح می دادند که ماهی را با برنج بخورند که به این غذا ناما ناره گفته میشود و طرز تهیه ی آن مانند نوعقدیمی سوشی ناره زوشی است و در آن ماهی داخل برنج خوابانده و تخمیر می شود.

تفاوت ناره زوشی با ناماره زوشی تنها در زمان خواباندن است که در نوع جدید بسیار کوتاه تر شده است. در این روش

بهمدت تقریبی 2هفته تا یک ماه ماهی خام در برنج قرار میگیرد.در این نوع بخاطر کوتاه شدن زمان تهیه برنج بکار رفته مانند ناره زوشی از بین نرفته و برنج نیز به همراه ماهی قابل خوردن است اما مانند ناره زوشی بوی ناخوشایندی دارد.

از انواع دیگر غذاها های فرنگی دریایی میتوانیم به ماهی ها و میگو و صدف و... اشاره کرد.

که در مراسم ها میتوان از آنها استفاده کرد و زیبایی خاصی به میز شام میدهد. به عنوان مثال از ماهی شیر درسته کهاصولا برای هر صد نفر یک عدد استفاده میکنند یا سینی های سوشی و غذاهای دریایی.

یکی از لذیذ ترین غذاهای فرنگی و ایرانی پخت ماهی ها و میگو به شمار میرود

که هر کدام آنها به طور مجزا طبخ مخصوص به خود را دارد 

انواع صدف و سخت پوستان (مانند خرچنگ و میگو) دارای چربی اشباع کمتری هستند، اما کلسترول آنها در حد

متوسط است و در صورت مصرف شدن به صورت خام دارای بیشترین حد آلودگی میکروبی هستند.

ماهی های چرب مانند ماهی آزاد (سالمون) از نظر میزان امگا 3 بالاترین مقام را دارند، اما در عین حال دارای مقدار

بیشتری چربی اشباع و کلسترول بوده و می توانند حاوی مقدار بیشتری دیوکسین و

PCB باشند.


دریایی, غذای, فرنگی