منو
Your Cart

گرمایش و سرمایش

گرمایش و سرمایش

اغلب اوغات محل مراسم در  زمستان و فضای سرد برگزار میشود که نیاز به وسایل گرمایش اعم از
بخلری برقی-بخاری گازی-بخاری انرژی میباشند و بلعکس در تابستان و هوای گرم و فضای سربسته
برگزار میشود که نیاز هست از وسایله خنک کننده مانند پنکه های ایستاده معمولی,پنکه های فنگدا,
کولر های آبی,کولر های پرتابل و کولر های گازی استفاده شود
برای گرم کردن فضاهای بزرگ میتوان از بخاری گازی استفاده کرد که هم با گاز شهری کار میکند هم با کپسول و به صورت تقریبی حدود 500الی800متر مکعب را گرم نگه میدارد.
و بخاری ها برقی برای داخل منازل میتوان استفاده کرد .
گاهی مراسم ها در باغ ها یا اطراف تهران که هوا سرد تر است برگزار میشود به عبارتی  برای فضاهای باز میتوان از جت فن که با گازوئیل و برق و بدون دودکش است استفاده کرد و  به هیچ عنوان بوی گازوئیل را خارج نمیکند و 100%بازدهی را دارد.
و از کولر های گازی ایستاده برای فضای تا 120متر مربع (ارتفاع سقف2.7متر)باشد  بدیهی است که با افزایش تعداد افراد تعداد و ظرفیت کولر هم افزایش خواهد یافت
از پنکه های فنگدا(رطوبت ساز)هم  برای فضاهای نسبتا بزرگ میشود استفاده کرد که مخزن آب دارد و رطوبت آن از کولر کمتر و پرتاب باد بیشتری دارد . پنکه های معمولی هم که برای فضاهای کوچک مورد استفاده قرار میگیرد.
کولر های آبی با توان های مختلف موجود است که اگر فضای نگه داری آن را داشته باشید ایده خوبی است ولی در تابستون بیشتر از کولر های گازی یا پنکه های رطوبت ساز استفاده میکنند